GRÖN RESURS

Vi erbjuder ett totaltäckningskoncept, ett övre omslutande grönt skikt vid avslutning av en deponi eller en gruvdrift där råvarorna utgörs av utvalda bi- och restprodukter som successivt förädlas till fullvärdigt växtskiktsmaterial. 
Vi återställer marken till vad den en gång har varit, till exempel en äng eller skog. 

Vi återställer din mark

Vi är experter på att få det att växa och återställer din mark till dess ursprung. Biototal har både hög kompetens och lång erfarenhet av att skapa gröna växtskikt som smälter in i omgivningen.


Läs mer

Sluttäckning på Kallmorberget i Norberg

Just nu arbetar vi för fullt med att täcka en stor slagghög i Norberg. 2026 ska kullen ha förvandlats till en grön ängsyta och smälta in i sin omgivning. 
I och med att organiskt material sjunker täcker vi i skikt. Först lägger vi ut jord, sen sår vi gräsfrön för att växternas rötter ska stabilisera massan och för att det ska bli grönt. Vi upprepar processen tills dess att växtskiktet minst är 60 centimeter djupt. 

Vi avsätter slam från avloppsreningsverk som sluttäckningsmaterial på Kallmorberget. Genom att blanda in andra material skapas bra förutsättningar för avsättning av slampartier samt utnyttjande av slammets goda näringsinnehåll. Det gör att sluttäckningsmaterialets innehåll av olika ämnen hålls under Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig mark, MKM, som är myndighetskravet för sluttäckningen på Kallmorberget.  

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy