FÖRNYELSEBAR VÄXTNÄRING

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av bi- och restprodukter och försöker hitta nya värden i dessa för nyttiggörande i modern växtodling. Våra gödselmedel framställs endast av återvunnet material vilket gör att de är till nytta för lantbrukaren samtidigt som vi tillsammans gör en aktiv insats för miljön. 

SLAM

Biototal har stor erfarenhet av slamspridning och har väl genomarbetade rutiner. Vi tar fram kartor och gör alla nödvändiga beräkningar för att fastställa givan och en beräkning av växtnäringstillförseln per hektar samt vilka miljöeffekter slammet bidrar till.


Läs mer

BIOGÖDSEL

Biogödsel bildas när man producerar biogas från organiskt material. Det är ett grönt fullgödselmedel med alla näringsämnen som grödan behöver. Gödseln innehåller även mikronäringsämnen samt värdefulla mullämnen och mikroorganismer.


Läs mer

KALK

Vi erbjuder flera olika kalkprodukter för lantbruket. pH-höjande mesakalk, jordförbättrande strukturkalk och jordbrukskalk, som även går att sprida på KRAV- och ekocertifierade gårdar. 


Mesakalk Strukturkalk Jordbrukskalk

AMMONIUMSULFAT

Ammoniumsulfat är ett kväve- och svavelrikt vitt salt som löser sig lätt i vatten. Produkten lämpar sig väl som gödningsmedel på åkermarker. Genom att spetsa din gödsel kan du lägga hela grödans grundbehov på en gång och därmed spara både pengar och miljö.


Läs mer

Biogödseldagen – en dag med biogödsel i fokus

Tre år i rad har Biototal arrangerat Biogödseldagen i maj. Under åren har deltagare fått ta del av informativa seminarier och spännande gårdsbesök. 

Vi har samlat allt från Biogödseldagen för att du ska kunna kika på den i efterhand. Kika gärna och tveka inte att höra av dig om du är intresserad av att sprida Biogödsel på din gård! 

Vi återför stora värden till lantbruket

Under 2021 har vi återfört 550 ton fosfor och 237 ton kväve i form av slam, med ett värde av cirka 13,4 miljoner kronor.
Omräknat per hektar utgjorde växtnäringsvärdet cirka 2500 kr/ha enligt 2021 års prisnivå. Enligt dagens prisnivåer innebär det ett ökat värde på 50-100%.
Vill du vara med och dela på denna återföring? Välkommen att kontakta oss!

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande

Vår policy