Biogödsel

Biogödseln är ett kostnadseffektivt fullgödselmedel och ett miljömässigt fördelaktigt alternativ! I och med användning av biogödsel återförs näringsämnen, från bland annat matavfall, till naturen - där de en gång kom ifrån - och det naturliga kretsloppet sluts.
Vi provtar all biogödsel innan det sprids på åkermarker.
Biototal erbjuder biogödselprodukter i Östergötland, Södermanland, Uppland och Västmanland. 

Avvattnad biogödsel

Avvattnad biogödsel har torkats för att höja TS-halten. Den innehåller viktiga makro- och mikronäringsämnen, kalk samt mull. Gödselmedlet är ett prisvärt och grönt alternativ som uppfyller miljökrav gällande metallinnehåll, synliga föroreningar och smittskydd.

Exempel på analys - Avvattnad biogödsel
TS- halt 30,4%
Organiskt kväve 12,2 kg/ton
Ammoniumkväve 4,9 kg/ton
Fosfor 5,5 kg/ton
Kalium 1,9 kg/ton
Svavel 4,0 kg/ton

Flytande biogödsel

Större parten av vår flytande biogödsel är certifierad enligt SPCR 120 och är därmed godkänd för Lantmännen och Svenskt Sigills odlare.
Vi erbjuder flytande biogödsel i Östergötland, Västmanland, Uppland och Södermanland.
 
Exempel på analys – Flytande biogödsel
TS-halt 3,2 %
Totalkväve 4,0 kg/ton
Ammoniumkväve 2,8 kg/ton
Fosfor 0,37 kg/ton
Kalium 1,20 kg/ton
Svavel 0,20 kg/ton

KRAV-certifierad biogödsel

Vår KRAV-certifierade biogödsel är ett prisvärt och grönt alternativ för dig som bor i Östgötatrakten. 
Biogödsel KRAV är ett fullgödselmedel, rikt på värdefulla makro- och mikronäringsämnen, har mycket god nedträngningsförmåga och högt innehåll av ammoniumkväve. Det organiska innehållet ökar markens mullhalt. 

Mervärdesbeskrivning

Vi gör alltid mervärdesberäkningar till våra kunder. I beräkningen tittar vi på de mest betydelsefulla parametrarna, som näringsinnehåll och beräknat kväveutnyttjande. Detta för att du ska kunna optimera användande och tillgodogörande av den näring som finns i biogödseln. Genom vår mervärdesberäkning kan du som lantbrukare känna dig säker på att du gör en god affär.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Marcus Lindqvist

Produktchef biogödsel
0708-46 99 05