För hållbara lösningar mellan stad, land och hav

Vi arbetar för hållbara lösningar mellan stad, land och hav genom att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Att näring och mullämnen återförs till den moderna växtodlingen gagnar både ekonomin, miljön och långsiktig hållbarhet.

Förutom att förse lantbruket med gödselmedel skapar vi gröna växtskikt som avslutning på exempelvis avfallsupplag. Vi arbetar med produkt- och processinnovation och våra miljökonsulter hjälper bland annat kommuner med tillstånd, certifieringar och analyser.

SLAM

BIOGÖDSEL

KALK

AMMONIUMSULFAT

Cirkulär innovation

Biototal erbjuder en flexibel miljösupport till kommuner och reningsverk som inte själva kan driva ett aktivt uppströmsarbete. Vi hjälper även till med certifieringar av slam och biogödsel.
Vi fokuserar på forskning för att hitta framtida ekonomiskt hållbara lösningar med fokus på miljö och kretslopp. 

Senaste nyheterna

Därför ska du använda biogödsel istället för torv i odlingsjord

Därför bör du kalka – rätt pH-värde på din åkermark gör underverk

Vårt projekt på Kallmorberget lider mot sitt slut