Det är dags att beställa kalk, slam och biogödsel inför 2023

Det börjar bli dags att förbereda inför odlingssäsongen 2023. För att säkra din tillgång till kalk, slam och biogödsel rekommenderar vi att du lägger en beställning redan nu!

 
Efterfrågan efter vår förnyelsebara växtnäring är stor. Därför gäller det att vara ute i tid om man vill vara säker på att få tillgång till kalk, slam och biogödsel under 2023.

Här kan du läsa mer om de kalkprodukter vi erbjuder!

Att lägga stukor på gården och låta slammet hygienisera under sex månader på plats har flera fördelar. Bland annat att tiden då slammet ska spridas blir mer flexibel då det redan finns på plats. Läs mer om varför vi ser vinterhalvåret som högsäsong för att lägga stukor!

Vill du beställa kalk, slam eller biogödsel till dina åkermarker är du välkommen att kontakta kundansvarig för din region nedan.

Albin Hidén - Uppland
Tel: 070-846 99 16

Rasmus Nessvi - Västmanland/Mälardalen
Tel: 070-846 99 03

Björn Beckman - Skåne
Tel: 070-846 99 19

Peter Odmark - Örebro
Tel: 073-663 22 00

Madeleine Gillheimer - Dalarna
Tel: 070-846 99 17

Johan Nilsson - Sörmland/Östergötland
Tel: 073-201 01 28

Slavko Vusanovic - Västergötland/Värmland
Tel: 070-846 99 06

Karl-Anders Petersson - Småland/Östergötland
Tel: 073-201 01 29

Biototal möter framtida agronomer och lantmästare