Certifiering av biogödsel

Biototal är en av Sveriges största aktörer på att förmedla biogödsel till lantbruk. På så sätt kommer de näringsämnen som gödseln innehåller till nytta igen. 
Vi erbjuder hjälp till biogasanläggningar att analysera om det finns områden för deras restprodukter. 

KRAV


Vi gör en förstudie där vi tittar på vad som krävs för att KRAV-certifiera biogödseln från er anläggning. Du får även svar på frågor som vad en KRAV-certifiering innebär för kostnader? 

SPCR 120-certifiering


Vi kan hjälpa er med nycertifiering, internrevisioner, styrande och redovisande dokument samt åtgärdsförslag för bättre kvalitet på er biogödsel.
Är ni redan certifierade kan vi bistå i arbetet med att upprätthålla certifieringen.

Vi undersöker möjligheter för distribution av biogödsel

Vi hjälper även biogasbolag med studier där möjligheter för avsättning av biogödsel från anläggningen undersöks. Vi tittar på allt från vilka aktuella jordbruksområden som finns i närheten till lagringsmöjligheter och olika ekonomiska faktorer som transport-, spridnings- och tömningskostnader. 

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta våra experter!

Matilda Olstorpe

Affärsområdeschef Cirkulär Innovation
0732-01 01 25